Get Adobe Flash player

WWII Advertorials

Overzicht Weapons

 

Overzicht Weapons

 

1. Weapons of WW2

2. Thompson Submachine Gun, de geschiedenis

3. Gammon Grenade

4. M4 Bayonet

5. Tentative Plan of Basic Ammunition Loads

 

Regels en voorschriften betreffende wapens in België.


1. De aangepaste Wapenwet

"De wapenwet werd van kracht op de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, op 9 juni 2006 , met uitzondering van enkele bepalingen. Na een tussenkomst van het Grondwettelijke Hof en een evaluatie van de toepassing van de wet door het Parlement, werd de wet op een aantal punten aangepast. De nieuwe bepalingen evenals de bepalingen die nog niet van kracht waren, zijn in werking sinds 1 september 2008."

2. Uitgave Belgisch Staatblad van 2 augustus 2007

3. Uitgave Belgisch Staatblad van 24 april 2009

 

Regels en voorschriften betreffende wapens in Nederland


1. Wet Wapens en Munitie

2. Circulaire Wapens en Munitie 2012

3. Overzicht WM formulieren

 


(alleen voor leden)

I. Wapenvoorschriften

II. Aanvraag van wapens